YERLİ VE YABANCI ŞARKI SÖZLERİ | POPTAKİP

Jennifer Lopez - Papi Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Jennifer Lopez - Papi Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi


Let all the heat pour down

Bütün sıcaklık bırak aksın

I?m good as long as he?s around

O burada olduğu sürece ben iyiyim

He let?s me wear the crown

Benim taç takmama izin veriyor

I do my best to make him proud

Onun kendisini gururlu hissetmesi için en iyisini yaparım

Now all my super ladies

Şimdi beim bütün süper bayanlarım

I got my baby, if you got your baby, baby

Bebğim var, eğer bebeğiniz varsa, bebeğiniz

[Nakarat]

Move your body, Move your body

Haydi durma yerinde, durma yerinde

Dance for your papi

Papin için dans et

Rock your body, Rock your body,

Salla vücudunu, salla vücudunu

Dance for your papi

Papin için dans et

Put your hands up in the air, dance for your man if you care

Ellerini havaya kaldır, eğer umrundaysa adamın için dans et

Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh

Elerini havaya kaldır, havaya, havaya, havaya, ohohohoohoh

Move your body, Move your body

Haydi durma yerinde, durma yerinde

Dance for your papi

Papin için dans et

Rock your body, Rock your body,

Salla vücudunu, salla vücudunu

Dance for your papi

Papin için dans et

[Jennifer Lopez - Verse 2]

My rock is shinin? bright

Benim rockım ışıl ışıl parlıyor

Even if he ain?t by my side

Benim yanımda olmasa bile

He makes sure that I glow

Benim ışıldamamı sağlıyor

I make sure everybody knows

Bende herkese duruyorum

Now all my super ladies

Şimdi beim bütün süper bayanlarım

I got my baby, if you got your baby, baby

Bebğim var, eğer bebeğiniz varsa, bebeğiniz

[Nakarat]

Move your body, Move your body

Haydi durma yerinde, durma yerinde

Dance for your papi

Papin için dans et

Rock your body, Rock your body,

Salla vücudunu, salla vücudunu

Dance for your papi

Papin için dans et

Put your hands up in the air, dance for your man if you care

Kaldır ellerini havaya, umrundaysa adamın için dans et

tercüme bürosu

Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh

Ellerini havaya kaldır, havaya, havaya, havaya, ohohohohoh

Move your body, Move your body

Haydi durma yerinde, durma yerinde

Dance for your papi

Papin için dans et

Rock your body, Rock your body,

Salla vücudunu, salla vücudunu

Dance for your papi

Papin için dans et

[Bridge]

Step up, step up

Zıpla, zıpla

Let your hair down

Saçlarını sal

Pop, drop, and lock

Pop, damla ve kilit

It go all out

Hepsi dışarı gider

If he rocks

Rock yaparsa

Tear up the crowd

Kalabalığı dağıt

Dance for your papi

Papi için dans et

(Jennifer İspanyolca)

Llegale, llegale

Sueltate el pelo

Levantate, cai, aseguralo

Ve por todas

Si el es lo maximo

Asota baldosa

Baila para tu papi

Now all my super ladies

Şimdi beim bütün süper bayanlarım

I got my baby, if you got your baby, baby

Bebğim var, eğer bebeğiniz varsa, bebeğiniz

[Nakarat]

Move your body, Move your body

Haydi durma yerinde, durma yerinde

Dance for your papi

Papin için dans et

Rock your body, Rock your body,

Salla vücudunu, salla vücudunu

Dance for your papi

Papin için dans et

Put your hands up in the air, dance for your man if you care

Ellerini havaya kaldır, eğer umrundaysa adamın için dans et

Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh

Elerini havaya kaldır, havaya, havaya, havaya, ohohohoohoh

Move your body, Move your body

Haydi durma yerinde, durma yerinde

Dance for your papi

Papin için dans et

Rock your body, Rock your body,

Salla vücudunu, salla vücudunu

Dance for your papi

Papin için dans et

PopTakiP

www.facebook.com/PopTakiPfan

www.twitter.com/PopTakiP